Artikel 1:
1.1 Taken
De begeleider zal zijn taak zo zorgvuldig en goed mogelijk uitvoeren. De begeleider dient de regels te volgen en zal
de instructies van het productie team volgen.
1.2 MEMtro 2018
De begeleider dient het draaiboek tijdens de MEMtro strikt te volgen. De begeleider wordt vooraf uitgebreid op de hoogte gesteld van alle zaken zodat iedereen weet wat zijn/haar taken zijn. Instructies van de productieleider dienen direct te worden opgevolgd. De organisatie behoudt zich het recht om ten alle tijden deze overeenkomst nietig te verklaren.

Artikel 2: Verantwoordelijkheid
De begeleider is verantwoordelijk voor een gezamenlijk tot stand komen van een vlekkeloze, veilige en succesvolle editie van de MEMtro. Als lid van het productieteam is de begeleider medeverantwoordelijk voor alle deelnemers en begeleiders. Tevens dient de begeleider wangedrag onder de deelnemers en begeleiders in de gaten te houden en is deze bevoegd hen hierop aan te spreken en in overleg met de organisator maatregelen op te leggen. De begeleider zorgt dat hij/zij pas weg gaat bij de activiteiten als het hele groepje naar huis is. Ook zorgt de begeleider dat de student laat weten als hij veilig thuis is.
Artikel 3: Alcohol- en drugsgebruik
De begeleider mag tijdens de MEMtro 2018 voor 20:00 uur GEEN alcohol nuttigen. Hierna is het toegestaan enkele alcoholische drankjes te nuttigen wat de begeleider zelf in de hand dient te houden. Het is niet toegestaan om erg aangeschoten te raken. Het gebruik van drugs tijdens de MEMtro 2018 is ten strengste verboden. Wanneer de regels in artikel 3 worden overschreden wordt de begeleider direct van de MEMtro verwijderd.

Artikel 4: Aanwezigheid
De begeleider is aanwezig op dinsdag 28 augustus 2018 vanaf 11:00 uur op Inholland te Haarlem tot 00.30 uur of tot wanneer de laatste student van het groepje naar huis is. Op woensdag 29 augustus 2018 wordt de begeleider verwacht om beschikbaar te zijn van 11.00 tot de laatste student naar huis is gegaan. Op donderdag 30 augustus 2018 wordt de begeleider verwacht vanaf 11.00 beschikbaar te zijn.. Die dag dient de begeleider tot aan het eind van het eindfeest aanwezig te zijn. Als er een langdurige afwezigheid wordt geconstateerd zonder een geldige reden, mag de organisator doen besluiten de functie van de begeleider te ontnemen en hem/haar te verwijderen van de MEMtro.
Tevens wordt de begeleider geacht aanwezig te zijn bij de briefing op maandag 27 augustus. Indien dit niet mogelijk is neemt de begeleider contact op met de organisatie. De organisator behoudt zich het recht om de tijden van aanwezigheid te wijzigen in overleg met de begeleider.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De begeleider is zelf verantwoordelijk voor vermissing en beschadiging van zijn/haar persoonlijke eigendommen. De organisatie van de MEMtro kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6: Tegenprestaties
De begeleider ontvangt voor de omschreven taken lunch en diner tijdens de MEMtro, een MEMtro T-shirt en indien gewenst 18 ACT-uren. Deze ACT-uren worden toegezegd naar aanleiding van de uitgevoerde taken en besteedde tijd aan de MEMtro. Dit maakt het ook mogelijk bij te weinig inbreng de inmiddels vergeven ACT-uren achteraf in te trekken.